Voor wie is het netwerk?2019-05-09T07:52:16+00:00

Voor wie is het netwerk?

Dit netwerk is er voor alle vrouwelijke managers in de farmaceutische industrie en medische hulpmiddelen in de Benelux.

Ontdekken

Managers die open staan voor het ontdekken van nieuw leiderschap. Die zich samen met anderen willen blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden willen leren.

Netwerken

Vrouwen besteden significant minder tijd aan netwerken dan mannen, hoewel wij vrouwen weten dat netwerken hoog op onze agenda’s zou moeten staan. Als je lid bent van ons netwerk, ben je in elk geval verzekerd van twee netwerkbijeenkomsten per jaar.

Verandering van cultuur

Nu de economie amper meer groeit, bezuinigingen, reorganisaties en fusies aan de orde van de dag zijn, maken steeds meer vrouwen zich zorgen over hun baan. Niet eens zozeer over het mogelijk verlies van hun positie, maar veel meer over de veranderende inhoud van hun werkzaamheden, de veranderende cultuur in hun organisatie, het gebrek aan ondersteuning van hun leidinggevenden en gebrek aan exposure in de organisatie.

Ons netwerk helpt je mee te gaan in deze veranderingen. Door ons netwerk blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, werk je aan persoonlijke groei en je leidinggevende capaciteiten.